The Growth that Keeps Us All Children

Children often dream to grow faster, being anxious to become adults. Parents usually track the process of this growth by marking the height of their kid on the wooden door at home. Every inch is a cause of happiness. Yet, there comes the time when the growth of the child is no longer measurable by

Read More

Често се питам

Често се питам, има ли човек душа? И ако да, то тя обвързана ли е с човешката съдба? Ако не можеш да избягаш от това, което си заслужил, то тогава как сам би решил и би се погубил? Всеки постъпва както сметне за добре, без да се замисля, ами ако отстрани го гледаше дете… Би

Read More

Когато те погледна

Когато те погледна, ти ми носиш светлина и няма нужда да се утешавам в самота. Когато те погледна, ти ми даваш смисъл и няма го вече вкусът толкова кисел.

Read More

За нея.

На този свят често се говори за онази сила, която зло не ще пребори. Любовта е чудо и дарява с вечност, лекува всяка човешка безсърдечност. А когато търсиш най-чистия й вид, най-добре хвърли един поглед скрит, към твоята майка, мила или зла. Тя винаги те обича, даже без причина една.

Read More

Когато търсиш себе си

Ако всички хора са еднакви на този свят, то тогава вече няма нужда от рай и ад. Ако всяка мисъл върви в една посока, мнозина бягат от съдбата си жестока. Ако всяко действие е всегласно одобрено, страхът изчезва за време неопределено.

Read More