На този свят често се говори

за онази сила, която зло не ще пребори.

Любовта е чудо и дарява с вечност,

лекува всяка човешка безсърдечност.

А когато търсиш най-чистия й вид,

най-добре хвърли един поглед скрит,

към твоята майка, мила или зла.

Тя винаги те обича, даже без причина една.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *