Защото думите са сила, която създава светове.

Добре дошъл в моя свят!

С всяка дума искам да ти разкажа една цяла история.